(2) Elektrohuishoudapparaten

Deze groep bestaat uit de producenten en invoerders van elektrohuishoudapparaten. Zij zetten zich samen in om de belangen van hun sector te verdedigen en gemeenschappelijke acties te ondernemen, dit alles binnen de krijtlijnen van de mededingingswetgeving.

Een belangrijke activiteit bestaat in het verzamelen van marktgegevens, door de opmaak van maandelijkse statistieken, per productcategorie en per distributiekanaal. Om uitvoering te geven aan de uitgebreide producentenverantwoordelijkheid, hebben zij het initiatief genomen om een collectieve oplossing uit te werken die geleid heeft tot de oprichting van Recupel vzw, waarvan de werking verder wordt opgevolgd en aangestuurd.

Samen met Recupel vzw worden ook communicatiecampagnes opgezet om de inspanningen van de sector om de milieu-impact van hun producten te verminderen in het daglicht te stellen.

Andere thema’s die aan bod komen zijn de reglementering rond de energielabels, de garantiewetgeving, de zogenaamde “geprogrammeerde veroudering”, verpakkingsafval, de wettelijke mogelijkheden en beperkingen inzake selectieve distributie, enz. De groep is lid van de Europese sectororganisatie AppliA (voorheen CECED), en als dusdanig betrokken bij de totstandkoming van de Europese reglementering en bij de implementatie hiervan in België.

Verklaring over cookies