Over F.E.E.

F.E.E. is de vereniging van bedrijven die op de Belgische markt actief zijn als fabrikant, invoerder, distributeur of dienstverlener in  het domein van elektrische installatiematerialen, sanitair en verwarming, elektrohuishoudapparaten, toepassingen voor verlichting, test-en meetapparatuur, batterijen, elektrische verwarming, informatiedragers en technisch onderhoud.

Meer info

FEE helpt haar leden in

Installatiemateriaal

Deze groep verenigt de invoerders en fabrikanten van elektrotechnisch installatiemateriaal voor de industriële, tertiaire en residentiële markt.

Meer info

Elektrohuishoudapparaten

Deze groep bestaat uit de producenten en invoerders van elektrohuishoudapparaten.

Meer info

Distributie in security

Deze groep staat in voor de verdediging van de algemene belangen van de distributeurs inzake inbraakdetectie, branddetectie, toegangscontrole en camerabewaking.

Meer info

Sanitair & verwarming

Deze groep staat in voor de verdediging van de algemene belangen van de sector van de groothandelaars in sanitair- en verwarmingstechnieken.

Meer info

Professionele Elektronica

Deze groep verenigt de fabrikanten en invoerders van producten van test- en meetapparatuur.

Meer info

Batterijen & accu's

Deze groep verenigt de fabrikanten en invoerders van alle types van draagbare en industriële batterijen.

Meer info

Elektrotechnische distributie

Deze groep, vroeger ook wel groothandel genoemd, heeft zich verenigd als Fedibel (voorheen ICGME).

Meer info

Technisch onderhoud

Deze groep brengt bedrijven samen die actief zijn in de installatie en het onderhoud van technische installaties.

Meer info

Verlichtingsmateriaal

Deze groep behartigt de belangen van de fabrikanten en invoerders actief op de markt van lampen en verlichtingstoestellen.

Meer info

FEE partners

Verklaring over cookies