Juridisch

Als beroepsfederatie verdedigt F.E.E. de belangen van haar leden tijdens de onderhandelingen met de sectorale partners en de overheid waar noodzakelijk. Bij de totstandkoming van nieuwe wetgeving (bijvoorbeeld milieubeleidsovereenkomsten) zien wij er als federatie immers op toe dat uw professionele belangen niet geschaad worden.

Naast de belangenverdediging levert F.E.E. ook juridisch advies. Dit omvat een ruime waaier van rechtstakken,o.a. vennootschapsrecht, handels- en economisch recht, arbeidsrecht en zakenrecht. Het is niet ondenkelijk dat u als ondernemer geconfronteerd wordt met juridische vraagstukken zoals het opzeggen van handelshuurovereenkomsten of dergelijke. Als lid van F.E.E. kan u kosteloos dienst doen op de eerstelijns adviesverlening van onze juristen die u met raad en daad zullen bijstaan.

U kan eveneens als lid terecht bij de juristen van F.E.E. voor begeleiding bij opstelling van juridische documenten zoals distributieovereenkomsten, algemene voorwaarden, handelshuurovereenkomsten, arbeidscontracten, arbeidsregels- en beleid, ...

Verklaring over cookies