Missie

F.E.E is de overkoepelende organisatie van Belgische bedrijven die actief zijn als fabrikant/invoerder, distributeur of technische dienstverlener in de installatiesector. 
F.E.E. is actief in verschillende domeinen en werkt pro-actief aan een gunstig en duurzaam ondernemersklimaat voor deze sector. 
De missie van de F.E.E bestaat erin de leden te helpen bij hun succesvolle ontwikkeling en bij de versterking van hun competitiviteit.

F.E.E zorgt er voor :

  • De gemeenschappelijke belangen van de leden actief te verdedigen en op te treden als vertegenwoordiger bij de verschillende stakeholders zoals de politiek, de overheidsadministraties, de werknemersorganisaties, andere professionele organisaties en de media.
  • Een actief beleid te voeren om de sector te promoten in het belang van zijn leden.
  • Een ontmoetingplatform te creëren waar gemeenschappelijke niet-competitieve zaken kunnen worden besproken en dienst te doen als collectief marketingplatform
  • Een ruim aanbod van gespecialiseerde diensten aan te bieden zowel collectief als individueel
  • Informatie die de sector aanbelangt te verzamelen en te verspreiden onder de leden.
  • Contacten te onderhouden met internationale verenigingen zoals  EPBA, EUEW, Eurocommerce, .. 

 

F.E.E. functioneert als een netwerk voor de verschillende leden en bouwt deze forumfunctie steeds verder uit. Hierbij wordt de gelegenheid geboden aan de leden om deel te nemen aan verschillende activiteiten onder het dak van FEE die niet of moeilijk haalbaar zijn binnen één bedrijf. Bij al deze activiteiten hanteert de F.E.E. strenge regels en waakt over het respecteren van de mededingingswetgeving. F.E.E. zorgt voor een boeiend en gemoedelijk ontmoetingsplatform.

F.E.E. groeide uit tot een dynamische spreekbuis voor de Elektriciteits- en Elektronicasector in binnen- én in buitenland.

Naast de gemeenschappelijke initiatieven en dienstverlening kunnen de leden ook beroep op een individuele dienstverlening. Onze juristen staan in voor het beantwoorden van vragen die zich in verschillende domeinen kunnen voordoen zowel juridisch, sociaal, milieutechnisch en economisch.
Daarnaast biedt F.E.E. aan zijn leden ook marktcijfers aan, doet aan marktonderzoek en is het actief in het domein van de normalisatie.
Met onophoudelijke inzet en energie zorgt F.E.E. samen met de leden voor een front voor onze sectoren.

Verklaring over cookies