Branches

(1) Installatiemateriaal

Deze groep verenigt de invoerders en fabrikanten van elektrotechnisch installatiemateriaal voor de industriële, tertiaire en residentiële markt.

Meer info

(2) Elektrohuishoudapparaten

Deze groep bestaat uit de producenten en invoerders van elektrohuishoudapparaten.

Meer info

(3) Distributie in security

Deze groep staat in voor de verdediging van de algemene belangen van de distributeurs inzake inbraakdetectie, branddetectie, toegangscontrole en camerabewaking.

Meer info

(4) Sanitair & verwarming

Deze groep staat in voor de verdediging van de algemene belangen van de sector van de groothandelaars in sanitair- en verwarmingstechnieken.

Meer info

(6) Batterijen & accu's

Deze groep verenigt de fabrikanten en invoerders van alle types van draagbare en industriële batterijen.

Meer info

(7) Elektrotechnische distributie

Deze groep, vroeger ook wel groothandel genoemd, heeft zich verenigd als Fedibel (voorheen ICGME).

Meer info

(10) Technisch onderhoud

Deze groep brengt bedrijven samen die actief zijn in de installatie en het onderhoud van technische installaties.

Meer info

(12) Verlichtingsmateriaal

Deze groep behartigt de belangen van de fabrikanten en invoerders actief op de markt van lampen en verlichtingstoestellen.

Meer info

Verklaring over cookies