Partnerorganisaties

F.E.E. is actief binnen onderstaande organisaties als vertegenwoordiger van haar leden of als dienstverlener:

 

The Belgian Electronic Security Association

http://aliasecurity.eu/

Bellidic is een beroepsorganisatie die groothandelaars en fabrikanten in de wereld van de elektrotechniek samenbrengt met als missie het normaliseren en vergemakkelijken van de elektronische uitwisseling van informatie tussen de leden.

http://www.bellidic.be

Groepering van geaccrediteerde laboratoria in EMC.

http://www.ce-able.eu/

Eloya - Unie van Elektriciens

http://eloya.be/nl/ontvangst/

European Compliance Organizations for Batteries.

http://www.eucobat.eu

European Union of Electrical Wholesalers.

http://www.euew.org/

Fonds voor Bestaanszekerheid voor de Sector van de Elektriciens.

http://www.fbz-fse-elec.be

De Federatie Febetec heeft als missie de beroepssector te vertegenwoordigen, te promoten en te verdedigingen. Ons doel is om alle opdrachten die nodig zijn voor onze leden maar ook voor de sector, te bestuderen, aan te moedigen en uit te voeren.

http://www.febetec.be/

Belgische confederatie van de groothandel.

http://www.fedigro.be/

Sinds meer dan 15 jaar is INCERT hét kwaliteitslabel bij uitstek inzake bescherming van gebouwen en tegen diefstal van voertuigen. Om u te beveiligen tegen diefstal of inbraak, moet u op een betrouwbare beveiligingsketen kunnen rekenen. Het INCERT-merk certificeert installateurs die een bewijs van goed vakmanschap kunnen voorleggen en die beantwoorden aan de vereisten als ook aan de kwaliteitsproducten gebruikt in de gerealiseerde beveillingsinstallaties.

https://incert.be/nl/

Federatie voor de elektrosector

https://www.nelectra.be/home

Organisatie van inzameling en de recyclage van Afgedankte Elektrische en Elektronische Apparaten (AEEA) in heel België.

http://www.recupel.be/

Techlink maakt deel uit van de Confederatie Bouw, dit is de grootste federatie voor de bouwsector in België. Samen met deze koepelorganisatie vertegenwoordigen we uw bedrijf op lokaal, gewestelijk, nationaal én Europees niveau. Techlink is daarnaast ook actief in heel wat organisaties binnen de installatie- en de bouwsector. We linken verschillende stakeholders met elkaar. Technici, fabrikanten, scholen en andere invloedrijke stemmen komen via Techlink onderling in contact.

http://www.techlink.be

ETIM International is the international standardization committee for ETIM and is founded to join forces in the development, maintenance, publishing and promotion of one ETIM Model for the classification of technical products. The long-term goal of ETIM International is to achieve that the ETIM model becomes the most used technical information model in the involved industries.

https://www.etim-international.com/

Bebat geeft al 20 jaar gebruikte batterijen een nieuw leven, door ze in te zamelen, te sorteren en te recycleren.

https://www.bebat.be/

Volta is de paritaire sectororganisatie ten dienste van bedrijven en werknemers uit het paritair subcomité 149.01. Volta wordt bestuurd door de sociale partners (federaties en vakbonden) die in de sector actief zijn. Aan de kant van de federaties zijn dat Eloya, FEE, Nelectra en Techlink. Aan vakbondskant gaat het om ABVV-Metaal, ACV-CSC Metea en MWB-FGTB.
Volta opereert onder de noemer: Kruispunt van elektrotechniek. Alles samen werkt Volta voor zo’n 5.000 ondernemingen in België, goed voor ongeveer 36.000 werknemers.

https://www.volta-org.be/nl/lesgevers-leerkrachten/over-volta

Verklaring over cookies