Leefmilieu

Advies inzake leefmilieu en materialenbeleid, met name energielabels, uitgebreide producentenverantwoordelijkheid (elektrische apparaten, batterijen, verpakkingsafval,…), ecodesign, etikettering, geprogrammeerde veroudering,...

Ondersteuning van de leden in hun relaties met de verschillende beheersorganismen (Bebat, Recupel, Fost-Plus, Val-I-Pac, ...)

Verklaring over cookies