FEE Nieuws

Nieuw Ministerieel Besluit van 19 oktober 2020 in de strijd tegen COVID-19

19.10.2020

Gisteravond werd het ministerieel besluit in het Belgisch Staatsblad gepubliceerd met de nieuwe maatregelen om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. Deze gelden vanaf maandag 19 oktober 2020 tot en met 19 november 2020.

Meer info

Werkloosheidsdagen wegens overmacht in juli en augustus ook gelijkgesteld voor recht op vakantie in 2021

29.09.2020

De dagen tijdelijke werkloosheid wegens overmacht ten gevolge van de door het coronavirus veroorzaakte pandemie werden tijdens de periode van 1 februari tot 30 juni 2020 al gelijkgesteld met effectief gewerkte dagen om de vakantierechten van uw werkneme

Meer info

Het energielabel ondergaat een metamorfose!

29.09.2020

De etikettering die weergeeft hoeveel energie elektrische en huishoudelijke apparaten verbruiken, wordt tegen 1 maart 2021 herzien en vereenvoudigd.

Meer info

INSTALLATEURS: de tevredenheid van de klant staat bij ons centraal!

29.09.2020

Fedibel heeft een enquête opgezet om de gewoonten van de installateurs en hun tevredenheid te analyseren aan de hand van de verschillende kanalen die ter beschikking worden gesteld voor het verzamelen van informatie over producten of het bestellen v

Meer info

Interview Alain De Vos

29.09.2020

Interview Alain De Vos

Meer info

Kun je nog steeds werken in de roodgekleurde gebieden op de kaart van Europa?

29.09.2020

Nietessentiële verplaatsingen zijn in principe verboden. Ze worden in feite enkel bij wijze van uitzondering toegestaan. Momenteel zijn ze nog altijd niet toegelaten in bepaalde zones (buiten de Schengenzone en in rode zones).

Meer info

competition compliance training

29.09.2020

Op vrijdag 18 september werden de leden van de federatie van de elektriciteits- en elektronicasector uitgenodigd om deel te nemen aan een opleiding over de naleving van de mededingingsregels met betrekking tot de uitwisseling van informatie.

Meer info

Wijzigingen AREI m.b.t. aansluitkabels

23.07.2020

Het nieuwe AREI (Algemeen Reglement op de elektrische installaties), dat op 1 juni 2020 in werking is getreden, brengt belangrijke en ingrijpende wijzigingen met zich mee inzake specifieke te nemen brandveiligheidsmaatregelen.

Meer info

Nieuwe steunmaatregelen voor zelfstandigen en de horeca!

29.06.2020

Er is een speciaal overbruggingsrecht ingesteld ter ondersteuning van het herstel van de sectoren die het zwaarst door de pandemie zijn getroffen. Onlangs heeft de federale regering nieuwe maatregelen goedgekeurd.

Meer info

Werkgeversbijdragen in kosten van openbaar vervoer (behalve trein) vanaf 1 juli 2020

29.06.2020

In uitvoering van het IPA 2019-2020 werd de CAO nr. 19octies van 20 februari 2009 vervangen door de CAO nr. 19/9 van 23 april 2019, die in werking is getreden op 1 juli 2019. Vanaf 1 juli 2020 moet de werkgever vanaf de eerste kilometer bijdragen in de pr

Meer info

Kilometervergoeding voor beroepsverplaatsingen vanaf 1 juli 2020

29.06.2020

Wanneer werknemers/ bedrijfsleiders beroepsverplaatsingen doen met een privévoertuig (eigen wagen, moto of bromfiets,…) dan mag de werkgever hen hier een onkostenvergoeding voor toekennen. Naar jaarlijkse gewoonte wordt het bedrag van deze o

Meer info

Coronavirusonderzoek en uw bedrijf: Impact in uw sector!

29.06.2020

De F.E.E. heeft van 14 tot 20 mei 2020 een enquête gehouden onder haar leden. Bijna 21% van de leden reageerde op deze enquête over het werken tijdens de coronavirusperiode.

Meer info

Publiek onderzoek van een grondige update van de NBN S21-100-1, de installatienorm voor branddetectie- en brandmeldsystemen.

29.06.2020

Door het uitblijven van een Europese installatienorm voor branddetectie, zoals trouwens het geval is voor de meeste installaties, heeft België zoals elk ander land zijn eigen regels van goed vakmanschap voor een branddetectie installatie, zijnde de N

Meer info

Verlenging van de maatregelen inzake het uitstel en de vrijstelling van sociale bijdragen voor de zelfstandigen tot eind 2020

26.06.2020

Minister van Zelfstandigen Denis DUCARME heeft een omzendbrief aan de sociale verzekeringsfondsen ondertekend. Deze verlengt de modaliteiten voor de betalingsfaciliteiten voor en de vrijstelling van sociale bijdragen voor de zelfstandigen getroffen door d

Meer info

Memo over de voordelen van het ETIM-lidmaatschap

19.06.2020

De Raad van Bestuur van ETIM International heeft de laatste hand gelegd aan een memo over de voordelen van het ETIM-lidmaatschap.

Meer info

Nieuwe COVID-19 maatregelen vanaf 30 mei 2020

02.06.2020

Sinds woensdag 18 maart verbood België niet-essentiële reizen naar het buitenland. Dit hield zelfs in dat men niet kon gaan winkelen in het buitenland. Het nieuwe gepubliceerd Ministerieel Besluit van 30 mei 2020 wijzigt dit het basis Ministerie

Meer info

Bij wet werden steunmaatregelen genomen voor de aangeslotenen

20.05.2020

De schorsing van de arbeidsovereenkomst wegens tijdelijke werkloosheid heeft in de meeste gevallen een negatieve invloed op de opbouw van rechten inzake aanvullend pensioen. Bij wet werden steunmaatregelen genomen voor de aangeslotenen.

Meer info

Tijdelijke werkloosheid Corona : Wat is de impact op de aanvullende pensioenrechten en risicodekkingen ?

20.05.2020

De schorsing van de arbeidsovereenkomst wegens tijdelijke werkloosheid heeft in de meeste gevallen een negatieve invloed op de opbouw van rechten inzake aanvullend pensioen. Ten gevolge van de Coronacrisis zijn een heel aantal werknemers op tijdelijke

Meer info

Veilig aan het werk tijdens de coronacrisis: generieke gids (versie 2) en sectorgidsen

11.05.2020

Om de ondernemingen bij te staan bij de stapsgewijze heropbouw van de economische activiteiten hebben de sociale partners van de Hoge Raad voor Preventie en Bescherming op het Werk, de Beleidscel van de Minister van Werk en experten van de FOD Werkgelegen

Meer info

Nieuw AREI

07.05.2020

Het nieuwe geherstructureerde AREI is voorzien om in werking te treden op 01/06/2020

Meer info

Nieuwe COVID-19 maatregelen vanaf 4 mei 2020 : wat met de vertegenwoordigers?

06.05.2020

In onze communicatie van 3 mei 2020 meldden we reeds dat de bedrijven uit de ‘niet-essentiële’ sectoren vanaf 4 mei mogen heropstarten. Duidelijk werd bepaald in het Ministerieel Besluit van 30 april 2020 (hierna: MB) dat telewerk niet l

Meer info

Nieuwe COVID-19 maatregelen vanaf 4 mei 2020

03.05.2020

De nieuwe versie van het Ministerieel Besluit dat onder meer de voorwaarden bepaalt voor de heropstart van bedrijven uit ‘niet-essentiële’ sectoren vanaf 4 mei, werd 30 april 2020 gepubliceerd in Belgisch Staatsblad. Daarenboven werd op

Meer info

Ministerieel besluit houdende dringende maatregelen om de verspreiding van het coronavirus COVID-19 te beperken

03.05.2020

FEDERALE OVERHEIDSDIENST BINNENLANDSE ZAKEN [C − 2020/41104] 30 APRIL 2020. — Ministerieel besluit houdende wijziging van het ministerieel besluit van 23 maart 2020 houdende dringende maatregelen om de verspreiding van het coronavirus COVI

Meer info

VEILIG AAN HET WERK: GENERIEKE GIDS OM DE VERSPREIDING VAN COVID-19 OP HET WERK TEGEN TE GAAN

24.04.2020

Om de ondernemingen bij te staan bij de stapsgewijze heropbouw van de economische activiteiten hebben sociale partners van de Hoge Raad voor Preventie en Bescherming op het Werk, de Beleidscel van de Minister van Werk en experten van de FOD Werkgelegenhei

Meer info

Covid-19 - Advies HRZKMO - klantencontacten

23.04.2020

Advies inzake aanbevelingen voor een verantwoorde omgang met klanten in de strijd tegen Covid-19 dat het bureau van de Hoge Raad vandaag bij hoogdringendheid uitbracht (Advies nr. 820.2020).

Meer info

PERSBERICHT Dinsdag - 21 april 2020 - Keukenwinkels klaar om terug open te gaan

22.04.2020

Keukenwinkels klaar om terug open te gaan rn rnF.E.E., de federatie van de Elektriciteit en de Electronica en Nelectra, de federatie voor de elektrosector, vragen dat de keukenwinkels zo snel mogelijk hun deuren mogen openen. Sinds de uitbraak van de coro

Meer info

FAQ COVID 19 - aanpassingen dd 21 april 2020

22.04.2020

Een lijst met veelgestelde vragen ivm coronamaatregelen !

Meer info

Concrete voorbeelden - Keukenplaatser

20.04.2020

Sinds het begin van de coronacrisis en de publicatie van het Ministerieel Besluit rond de te nemen voorzorgsmaatregelen in de strijd tegen het COVID-9 virus, heeft het crisiscentrum van Binnenlandse Zaken op regelmatige basis een FAQ-lijst verspreid waar

Meer info

Concrete voorbeelden - Loodgieter

20.04.2020

Sinds het begin van de coronacrisis en de publicatie van het Ministerieel Besluit rond de te nemen voorzorgsmaatregelen in de strijd tegen het COVID-9 virus, heeft het crisiscentrum van Binnenlandse Zaken op regelmatige basis een FAQ-lijst verspreid waar

Meer info

Concrete voorbeelden - Installateur/Elektricien

20.04.2020

Sinds het begin van de coronacrisis en de publicatie van het Ministerieel Besluit rond de te nemen voorzorgsmaatregelen in de strijd tegen het COVID-9 virus, heeft het crisiscentrum van Binnenlandse Zaken op regelmatige basis een FAQ-lijst verspreid waar

Meer info

Update – Opening groothandelszaken - Ministerieel Besluit van 17 april 2020

20.04.2020

De coronaviruspandemie heeft een sterke impact op het professionele leven in onze bedrijven en organisaties. Aan werkgevers als werknemers werden tot 19 april inspanningen gevraagd om de verspreiding van het virus tegen te gaan. 15 april 2020 heeft de Nat

Meer info

COVID-19 uitbraak zorgt voor versnelde digitale transformatie

15.04.2020

Door de COVID-19 uitbraak nam de overheid heel ingrijpende maatregelen om de verspreiding van het virus tegen te gaan, zo ingrijpend dat we zoveel mogelijk naar digitale oplossingen overschakelen om de wereld verder te laten draaien.

Meer info

Overbruggingsrecht & Bijdragen

14.04.2020

Algemene FAQ – Welke steun is er voor de zelfstandigen getroffen door Covid-19 op het vlak van de sociale wetten (bijdragen) en het vervangingsinkomen (overbruggingsrecht)?

Meer info

Meldingsplicht voor installateurs van hernieuwbare energie-installaties (voor elektriciteitsproductie) - 9 april 2020

14.04.2020

Op 1 juni 2017 trad het ‘Decreet Energiefraude’ in werking. We informeerden je al over jouw verplichting als installateur om alle installaties voor hernieuwbare energie die je plaatst in Vlaanderen, te melden bij Fluvius. anaf 1 juni 2020 zal

Meer info

F.E.E. - Situatie Fabrikanten Belgische Elektrotechnische Sector

08.04.2020

Door de door de overheid opgelegde maatregelen, om de verspreiding van het virus in te dijken, is ook het ganse ECO systeem van de elektrotechnische sector zwaar getroffen. Weliswaar doen de fabrikanten van elektrotechnische installatiematerialen ....

Meer info

Ministrieel Besluit van 3 april 2020 - Aanpassing MB van 23 maart 2020

06.04.2020

De coronaviruspandemie heeft een sterke impact op het professionele leven in onze bedrijven en organisaties. Voorlopig tot 19 april 2020 worden er zowel van werkgevers als werknemers inspanningen gevraagd om de verspreiding van het virus tegen te gaan. 23

Meer info

Fedibel - Situatie Belgische Distributie/Groothandel in elektrotechnische materialen

06.04.2020

Door de door de overheid opgelegde maatregelen, om de verspreiding van het virus in te dijken, is ook het ganse ECO systeem van de elektrotechnische sector zwaar getroffen. Weliswaar doet de Elektrotechnische Distributie/Groothandel er alles aan om ....

Meer info

Betalingsuitstel ondernemingskredieten

06.04.2020

De coronacrisis heeft grote gevolgen voor de economie van dit land. Dat zet druk op de financiële situatie van heel wat mensen.

Meer info

Modelattest verplaatsingen

30.03.2020

FEE biedt u een model attest aan dat u in bijlage kan vinden.

Meer info

PsC 149.01 - Aanvullende vergoeding tijdelijke werkloosheid arbeiders

27.03.2020

Corona houdt ons land, en de ganse wereld in zijn greep. Veel bedrijven zijn genoodzaakt om hun werknemers op tijdelijke werkloosheid te zetten. Vanuit de sector willen we jullie hier zoveel mogelijk in ondersteunen en informeren.

Meer info

Arbeidsduur en inhaalrustdagen

27.03.2020

Corona houdt ons land, en de ganse wereld in zijn greep. Veel bedrijven zijn genoodzaakt om hun werknemers op tijdelijke werkloosheid te zetten of deze zijn afwezig wegens ziekte. Wat met ondernemingen die werken via effectieve arbeidsroosters én

Meer info

Ondersteuning kredietverlening: uitstel van betaling en garantieregeling

26.03.2020

Samen met de federale minister van Financiën, en met de ondersteuning van de Nationale Bank van België, heeft de banksector een overeenkomst voor levensvatbare bedrijven uitgewerkt, gebaseerd op twee pijlers:

Meer info

Corona PSC 149.01

26.03.2020

Op 23 maart 2020 werd een nieuw ministerieel Besluit inzake COVID-19 uitgevaardigd, dat het ministerieel besluit van 18 maart 2020 volledig vervangt.

Meer info

Sociale verkiezingen : uitstel

26.03.2020

De Groep van 10 bereikte een akkoord om de procedure voor de sociale verkiezingen tijdelijk uit te stellen. Dit betekent dat de procedure nog loopt tot x+35, maar wordt vanaf dan bevroren. Dat betekent dat alles wordt opgeschort vanaf dag x+36.

Meer info

Leerlingen duaal leren: tijdelijke werkloosheid

26.03.2020

Naar aanleiding van de maatregelen van de Nationale Veiligheidsraad om de verspreiding van het coronavirus te vertragen en risicogroepen te beschermen, heeft de Vlaamse overheid beslist om haar richtlijnen voor de uitvoering van overeenkomsten in alterne

Meer info

Persbericht FEDIBEL Maatregelen Corona

17.03.2020

Persbericht FEDIBEL Maatregelen Corona

Meer info

Persbericht FESAH Maatregelen Corona

17.03.2020

Persbericht FESAH Maatregelen Corona

Meer info

VASCO GROUP wint 1ste InstallData-award

29.03.2019

Verwarming en ventilatie specialist VASCO Group heeft het FESAH-award gewonnen voor Best Data Quality 2018 op 1ste InstallData Conventie

Meer info

Richtlijnen voor het veilig gebruik van knoopcellen

28.03.2019

Ontdek de fact sheet en animatievideo over het veilig gebruik van knoopcellen door EPBA (European Portable Battery Association).

Meer info
Verklaring over cookies