Raad van Bestuur

Het beleid van de F.E.E. wordt bepaald door beleidsorganen zoals een Algemene Vergadering, een Raad van Bestuur en een team dat instaat voor het dagelijks bestuur.
De Algemene Vergadering is het hoogste orgaan en bestaat uit alle bedrijven die lid zijn van de F.E.E. Zij vergadert minstens één keer per jaar waarbij de resultaten van het voorbije jaar en de visie en acties voor de komende jaren worden toegelicht en goedgekeurd alsook de kwijting, de benoeming of herbenoeming van bestuurders worden behandeld.

F.E.E is de beroepsorganisatie die de belangen van verschillende activiteiten in de elektrotechnische sector verdedigt. Het handelt hier over bedrijven, gaande van fabrikanten en invoerders over groothandel tot bedrijven voor technisch onderhoud. 

F.E.E. heeft haar activiteiten in 2016 uitgebreid door eveneens FESAH, dit is de beroepsorganisatie van groothandelaars in sanitair- en verwarmingstechnieken, onder haar vleugels te nemen.

Verklaring over cookies