Raad van Bestuur

Het beleid van de F.E.E. wordt bepaald door beleidsorganen zoals een Algemene Vergadering, een Raad van Bestuur en een team dat instaat voor het dagelijks bestuur.
De Algemene Vergadering is het hoogste orgaan en bestaat uit alle bedrijven die lid zijn van de F.E.E. Zij vergadert minstens één keer per jaar waarbij de resultaten van het voorbije jaar en de visie en acties voor de komende jaren worden toegelicht en goedgekeurd alsook de kwijting, de benoeming of herbenoeming van bestuurders worden behandeld.
De Raad van Bestuur bepaalt en bekrachtigd de standpunten van de F.E.E. en wordt geleid door een voorzitter die benoemd wordt voor een periode van 4 jaar. De leden van de Raad van Bestuur zijn de vertegenwoordigers van de verschillende groepen waarvan de F.E.E. de belangen verdedigt.

 

Woordje van de Voorzitter

 

F.E.E is de beroepsorganisatie die de belangen van verschillende activiteiten in de elektrotechnische sector verdedigt. Het handelt hier over bedrijven, gaande van fabrikanten en invoerders over groothandel tot bedrijven voor technisch onderhoud. 

Alexander Dewulf is Senior Vice President Europe Private Label SGSO in de Sonepar Group. Hij zal als voorzitter de strategie van de F.E.E. mee gestalte geven en de plaats van de federatie in de sector verder ondersteunen en versterken. Alexander Dewulf duidt er vooral op dat één van de belangrijkste uitdagingen het verdedigen van de werknemers van de sector bij de aangekondigde herstructurering en reductie van de Paritaire Comité wordt. Volgens Alexander Dewulf dient de F.E.E. zich ook verder te profileren als een dynamische  beroepsorganisatie voor haar leden en de sector in zijn geheel.

F.E.E. heeft haar activiteiten in 2016 uitgebreid door eveneens FESAH, dit is de beroepsorganisatie van groothandelaars in sanitair- en verwarmingstechnieken, onder haar vleugels te nemen.

Verklaring over cookies