(6) Batterijen & accu's

Deze groep verenigt de fabrikanten en invoerders van alle types van draagbare en industriële batterijen die gebruikt worden voor verschillende toepassingen in diverse types van apparatuur. Zij zetten zich samen in om de belangen van hun sector te verdedigen en gemeenschappelijke acties te ondernemen, dit alles binnen de krijtlijnen van de mededingingswetgeving.

Om uitvoering te geven aan de uitgebreide producentenverantwoordelijkheid, hebben zij het initiatief genomen om een collectieve oplossing uit te werken die geleid heeft tot de oprichting van Bebat vzw, waarvan de werking verder wordt opgevolgd en aangestuurd. Ook de relaties met de verschillende overheden vormt een bijzonder aandachtspunt.

Andere thema’s die aan bod komen betreffen onder meer de marktcontrole door de overheden op de  samenstelling van de batterijen, handelspraktijken, enz. De groep is lid van de Europese sectororganisatie EPBA, en als dusdanig betrokken bij de totstandkoming van de Europese reglementering en bij de implementatie hiervan in België.

Verklaring over cookies