Historiek

Zoals in elk bedrijf liggen een aantal persoonlijkheden, met een duidelijke visie op de problemen van hun tijd en vooral hun mogelijke ontwikkelingen, aan de basis van onze federatie. Deze pioniers hadden een doorgedreven wil om gezamenlijk iets te realiseren en andere  collega’s uit het vak met dezelfde ondernemingsgeest te motiveren, ook al waren ze concurrenten. Vele namen hebben hierbij een belangrijke rol gespeeld maar één naam springt hierbij wel in het oog namelijk deze van Robert Sirtaine die aan het hoofd heeft gestaan gedurende meer dan 32 jaar.

Onder bescherming van de Kamer van Koophandel stichtten enkele Brusselse groothandelaars in 1925 de ‘Syndicale Kamer der Groothandelaars in Radio Elektriciteit’ op.

In 1927, ook op initiatief van Robert Sirtaine, werd het territorium uitgebreid en werd de vereniging ICGME (Interêts Corporatifs des Grossistes en Materiel Electrique) opgericht.

In 1938 verenigden de Groothandelaars in Radio en Elektrohuishoudtoestellen zich in een andere syndicale kamer, de kamer van de radio-elektriciteit.

In 1938 ontstond via het initiatief van een aantal andere pioniers FAIR, de Fabrikanten, Agenten en Invoerders van Radio-Elektriciteit. Om de “onderdelen” te promoten ontstond hieruit een jaarlijks (nadien 2-jaarlijks) salon, dat vanaf 1958 als Inter/Electronic in de Heizel paleizen werd georganiseerd.

Met een duidelijke visie op de noodzaak van een representatieve organisatie en van een spreekbuis naar de overheid toe, werd door de hiervoor genoemde 3 stichtende leden besloten de krachten te bundelen.. Op 14 november 1946 zag de Federatie voor de Handel in Elektrische Apparatuur FHEA het daglicht, onder de vorm van een vereniging zonder winstoogmerk.

De term “handel in elektrische apparatuur” bleek veel te beperkt. Rekening houdend met de evolutie en de steeds groter wordende invloed van de elektriciteit en elektronica besloot de FHEA van naam te veranderen. Ook dienden de afkorting en het logo zowel in het Nederlandstalig als in het Franstalig landsgedeelte bruikbaar te zijn.

Zo onstond de huidige naam F.E.E – ‘Federatie van de Elektriciteit en de Elektronica’ of ‘Fédération de l’Electricité et de l’Electronique’.

Verklaring over cookies