Update – Opening groothandelszaken - Ministerieel Besluit van 17 april 2020

20/04/2020

De coronaviruspandemie heeft een sterke impact op het professionele leven in onze bedrijven en organisaties. Aan werkgevers als werknemers werden tot 19 april inspanningen gevraagd om de verspreiding van het virus tegen te gaan. 15 april 2020 heeft de Nationale Veiligheidsraad beslist de maatregelen tot 3 mei 2020 te verlengen.

17 april 2020 werd een nieuw ministerieel besluit gepubliceerd die de maatregelen deels wijzigt.

De maatregelen die reeds van toepassing waren voor onze sectoren die vallen onder het PSC 149.01 en PSC 149.04 zijn niet gewijzigd (cfr. cruciale sectoren en diensten).

Het Ministerieel Besluit verduidelijkt zelfs onder artikel 1, §§ 1 en 2 dat de groothandels bestemd voor professionelen, maar enkel ten gunste van deze laatsten, geopend mogen blijven.

De nodige maatregelen moeten evenwel getroffen worden om de regels van social distancing te respecteren, in het bijzonder het behoud van een afstand van 1,5 meter tussen elke persoon.

De toegang tot groothandels bestemd voor professionelen kan enkel plaatsvinden overeenkomstig de volgende modaliteiten :

  • maximum 1 klant per 10 vierkante meter gedurende een periode van maximum 30 minuten;
  • in de mate van het mogelijke wordt individueel gewinkeld.

Concreet betekent dit dat de groothandels hun toonbank voor professioneel cliënteel mogen openen.

Al eerder lazen we in de gepubliceerde FAQ lijst versie 8 van het Crisiscentrum:

“Is de verkoop en levering aan professionelen toegelaten?

Ja, groothandelszaken mogen openblijven voor professionelen, mits inachtneming van de social distancing maatregelen.

Verkoop in de winkel of op afstand, levering en afhaling in de winkel voor professionals zijn toegestaan, mits inachtneming van de social distancing maatregelen.”

Het Ministerieel Besluit bevestigt dus wat reeds eerder in de FAQ lijst versie 8 stond, maar heeft hiervoor nu een wettelijke basis gecreëerd.

Aarzel niet om ons te contacteren ingeval van verdere vragen.

Het FEE Team

terug naar het overzicht

Verklaring over cookies