Sociale verkiezingen : uitstel

26/03/2020

De Groep van 10 bereikte een akkoord om de procedure voor de sociale verkiezingen tijdelijk uit te stellen. Dit betekent dat de procedure nog loopt tot x+35, maar wordt vanaf dan bevroren. Dat betekent dat alles wordt opgeschort vanaf dag x+36.

Advies van de sociale partners binnen de Nationale Arbeidsraad (25/03/2020)

Op 24 maart 2020 hebben de sociale partners binnen de Nationale Arbeidsraad de consensus over de collectieve opschorting van de sociale verkiezingsprocedure vanaf dag X+36 officieel bevestigd in hun advies nr. 2.160 (PDF, 121.74 KB)

In dit advies bevestigden de partners het principe van opschorting en werden vanuit werkgevers- en werknemerskant wederzijdse engagementen aangegaan in verband met het verdere serene verloop van de procedure. Als bijlage bij het advies werd een lijst met technisch-juridische punten gevoegd in verband met de gevolgen van de opschorting.

Dit advies wordt met spoed omgezet in regelgeving (bijzondere volmachten regeling).

Invloed op de verkiezingsprocedure (18/03/2020)

Door de Corona-crisis is de normale werking van vele ondernemingen zwaar verstoord. Ingevolge de grote fysieke afwezigheid van werknemers op de werkvloer wordt de degelijke organisatie van sociale verkiezingen en de verderzetting van de lopende procedure onmogelijk.

In die omstandigheden hebben de sociale partners een informele consensus bereikt over de collectieve opschorting van de sociale verkiezingsprocedure.

Zij zullen zich de komende dagen beraden over de praktische details en juridische gevolgen.

De definitieve consensus wordt zo spoedig mogelijk bekrachtigd en verankerd in de regelgeving (bijzondere volmachten regeling).

Concreet betekent de opschorting dat de procedure vanaf dag X+36 wordt stilgelegd (‘bevroren’) en dat de voortgang van alle procedurestappen die na X+35 vallen wordt uitgesteld tot een nog nader te bepalen datum. De daadwerkelijke verkiezingsdag zal bijgevolg niet plaatsvinden van 11 tot en met 24 mei 2020. Op de nader te bepalen datum (vermoedelijk na de zomer) zal de procedure dan worden hernomen vanaf dag X+36.

Niettemin dienen de eventueel thans nog lopende verkiezingshandelingen nog te worden verdergezet tot en met dag X+35.

Het is dan ook belangrijk dat de fase van eerste indiening van kandidaturen in elke onderneming verder wordt afgehandeld. Deze fase verloopt veelal digitaal door de voordracht van kandidaturen door de vakorganisaties via de webapplicatie. Huislijsten voor kandidaat-kaderleden kunnen verder op papier worden ingediend via verzending met de post.

De verplichte eerste aanplakking van de kandidatenlijsten die de werkgever dient door te voeren op dag X+40 wordt echter uitgesteld.

Van zodra er meer duidelijkheid is over de precieze gevolgen van de opschorting, zal hierover worden geïnformeerd op deze website.

(bron : werk.belgië.be)

terug naar het overzicht

Verklaring over cookies