Een akkoord voor de toekomst van afgedankte EV-batterijen

26/03/2018

Milieuministers Joke Schauvliege en Céline Fremault hebben vanmiddag op AutoTechnica in Brussels Expo een akkoord ondertekend met Bebat en de federaties Traxio, Febiac en FEE (Federatie van Elektriciteit en Elektronica Branches) voor de inzameling en de recyclage van afgedankte batterijen waaronder batterijen van hybride, plug-in en elektrische voertuigen (EVbatterijen). Dit is een belangrijke stap voor de toekomst. Op deze manier erkennen zowel de overheden als Bebat dat het inzamelen en recycleren van batterijen, specifiek voor de groeiende emobility markt, cruciaal is.

Ondertekening akkoord belangrijk voor EV-batterijen

Bebat, de referentie in België en Europa voor de inzameling van alle types batterijen, maakt zich op voor een belangrijke groei van de e-mobility markt in België en het recycleren van afgedankte EVbatterijen. Door het afgesloten akkoord met milieuministers Joke Schauvliege voor Vlaanderen en Céline Fremault voor het Brussels Hoofdstedelijk gewest zal Bebat verder invulling geven aan de aanvaardingsplicht die rust op producenten en invoerders van alle types van gebruikte batterijen waaronder ook EV-batterijen.

"Dankzij deze nieuwe beleidsovereenkomst zijn we klaar voor de nieuwe uitdagingen van een sterk evoluerende batterijenmarkt. Bovendien zorgt het beheersorganisme Bebat voor een dienstverlening op maat van de producent", zegt Vlaams milieuminister Joke Schauvliege.

“Met haar Gewestelijk Programma voor Circulaire Economie (GPCE) bevindt Brussel zich vandaag in de kopgroep van regio’s die een nieuw economisch model invoert gebaseerd op het gebruik van afval als volwaardig bronmateriaal. Deze aanpak en deze bocht in het milieubeleid zijn eveneens noodzakelijk in de automobielsector wiens markt vandaag enorme veranderingen aan het ondergaan is. Met de boom in de elektrische mobiliteit, is het belangerijker dan ooit om het inzamelen, sorteren en recycleren van industriële batterijen voor hybride- en elektrische voertuigen te anticiperen. De herziening van de Uitgebreide Producentenverantwoordelijkheid, voorzien in mijn Plan voor Afvalpreventie en beheer (Afvalplan), is hoe dan ook een van de grootste dossiers van het jaar”, legt Brussels milieuminister Céline Fremault uit.

Recyclage van EV-batterijen kent forse groei

Bebat vzw - met reeds meer dan 20 jaar ervaring in het ophalen, sorteren en recycleren van allerlei soorten batterijen - legt zich reeds sinds enkele jaren ook toe op het recycleren van EV-batterijen. Hiermee wil Bebat beantwoorden aan de groeiende vraag van de auto-industrie die een sterke stijging in het aantal elektrische- en hybride voertuigen kent. Zo wordt er verwacht dat tegen 2020 10% van alle nieuwe voertuigen elektrisch zullen zijn. Het stockeren, vervoeren en recycleren van EV-batterijen is een complexe taak zowel op het vlak van veiligheid, milieu als techniek. Bebat deelt graag haar ervaring en expertise met de e-mobility sector om hen hierin bij te staan met oplossingen op maat.

“Bebat zal de rol van after-care partner voor de autoindustrie vervullen dankzij haar jarenlange ervaring in het recycleren van zowel huishoudelijke, industriële als EV-batterijen. In het totaal heeft Bebat in de laatste vijf jaar al 10.000 EV-batterijen opgehaald en laten recycleren door de beste
recyclage firma’s in België en Europa,”
zegt Peter Coonen, Gedelegeerd Bestuurder van Bebat.

terug naar het overzicht

Verklaring over cookies