F.E.E. - Situatie Fabrikanten Belgische Elektrotechnische Sector

08/04/2020

Door de door de overheid opgelegde maatregelen, om de verspreiding van het virus in te dijken, is ook het ganse ECO systeem van de elektrotechnische sector zwaar getroffen.

Weliswaar doen de fabrikanten van elektrotechnische installatiematerialen er alles aan om verder te kunnen produceren en hun klanten verder te kunnen beleveren.

Bij de meesten wordt weliswaar een terugval aan de vraagkant vastgesteld. Waar dit in de maand Maart nogal meeviel omdat ook voorraden werden aangevuld, is de vrees dat in April de terugval groot zou kunnen zijn. Deze vaststelling en/of voorspelling varieert sterk en gaat tot  min 60%.

Bedrijven met productievestigingen in België draaien allemaal verder weliswaar soms met een tijdelijke verminderde of vertraagde output. Dit omdat aanpassingen dienden te gebeuren op de werkvloer om te voldoen aan de maatregelen van social distance voor de medewerkers.

Sommigen ervaren problemen, weliswaar beperkt, met de toelevering van materialen van hun leveranciers (vnl. vanuit Azië)  waardoor sommigen producten vertraging oplopen van 2 à 3 weken.

Bij de bedrijven met fabrieken in het buitenland is de situatie sterk verschillend. Sommige fabrieken zijn gelegen in zwaar getroffen gebieden in Europa waardoor tijdelijke sluitingen onvermijdelijk waren en toeleveringsproblemen vastgesteld zijn of voorspeld worden. Vele van die vestigingen hebben inmiddels de productie heropgestart weliswaar vaak aan een lagere capaciteit. Veel hangt ook af van de omschakelmogelijkheid om Belgische producten te laten maken in andere vestigingen dan normaal.

Bedrijven die 100% afhankelijk zijn van één dedicated fabriek en die in getroffen gebied ligt, hebben de voorbije weken problemen gekend met de uitlevering aan de klanten en hun frequentie moeten terugschroeven tot 1 op 3.

Enkele bedrijven hebben beslist de productie één week stil te leggen in de paasvakantie.

De meeste distributiecentra van de fabrikanten blijven operationeel of zijn inmiddels heropgestart na een korte onderbreking. In sommige landen ervaart men problemen met sommige transporteurs die opgeëist worden om in te staan voor primaire transporten en dus inzetbaar zijn voor transporten naar België. Hierdoor moeten onze bedrijven soms op zoek naar andere transporteurs.

F.E.E., de Federatie van Elektriciteit en Elektronica branches, leert uit een bevraging bij haar leden dat er tot 1 april nog weinig tijdelijk werkloosheid (TW) was. Alle bedrijven zetten maximaal in op telewerk maar vanaf 1/4 ziet men meer en meer invoer van tijdelijke werkloosheid. Dit varieert sterk van afdelingen en zijn hierbij de service afdelingen vaak het meest getroffen. De TW varieert van 1 dag per week tot 50% TW en de bijkomende vraag om verlof op te nemen.

Op korte termijn ziet de toekomst er niet echt rooskleurig uit maar hopen we dat er terug een aantal activiteiten bij de installateurs en onderhoudsbedrijven zullen opstarten, iets wat een positieve weerslag kan hebben voor alle spelers in ons Eco-systeem en dus ook voor de fabrikanten die aan het begin van de ketting staan.

Op basis van contacten met de collega’s federaties installateurs is onze inschatting dat er bij hen momenteel minder dan 50 % activiteit is.

Naar alle waarschijnlijk starten een aantal activiteiten terug op voor o.a. de netwerkbeheerders vanaf midden deze week. Deze heropstart zal dan ook in fazen gebeuren.

Er gaan ook stemmen op dat vele installateurs in de zomermaanden minder verlof zullen opnemen en proberen blijven door te werken. Dit zal waarschijnlijk een aanbeveling worden vanuit de bouwsector in het algemeen om het bouwverlof in te korten. Binnenkort verwachten we daar meer nieuws over.

Vaak zijn bedrijven halsoverkop gesloten omwille van de opgelegde maatregelen en het niet duidelijk zijn van wat toegestaan en niet toegestaan was in de activiteiten die vallen onder PSC149.01. Deze activiteiten zijn weliswaar steeds tot de cruciale of essentiële bedrijven blijven behoren en ook in het nieuwe Ministeriële Besluit van 3 april jl.

Het consumentvertrouwen is zwaar aangetast en de vraag is in welke mate de effecten van Covid-19 in andere Europese landen de economie in ons land nog zal treffen.

F.E.E. houdt zijn betrokken leden verder op de hoogte van de evolutie van de economische ontwikkelingen in onze sector. Samen met onze leden zorgen we ervoor dat het licht blijft branden en hopen we dat de tunnel snel korter en minder donker wordt.

terug naar het overzicht

Verklaring over cookies