Concrete voorbeelden - Loodgieter

20/04/2020

Sinds het begin van de coronacrisis en de publicatie van het Ministerieel Besluit  rond de te nemen voorzorgsmaatregelen in de strijd tegen het COVID-9 virus, heeft het crisiscentrum van Binnenlandse Zaken op regelmatige basis een FAQ-lijst verspreid waarin ze bijkomende uitleg verschaffen rond de nog onduidelijke punten.

De activiteiten van de loodgieter resorteren onder de bouwsector (PC 124).
Overeenkomstig het Ministerieel Besluit van 3 april 2020 wordt de bouwsector (PC 124) opgenomen in de lijst van de cruciale sectoren en de essentiële diensten, dit echter beperkt tot de dringende werkzaamheden en tussenkomsten.

De groothandel in sanitair en verwarmingsmateriaal behoort echter tot de metaalhandel (PSC 149.01). Ook deze is in het Ministrieel Besluit opgenomen in de lijst van de cruciale sectoren en essentiële diensten, en hier beperkt tot onderhoud en herstellingen.

Versie 8 van voornoemde FAQ-lijst hanteert het volgende :

“Bouwactiviteiten buitenshuis, inclusief de werkzaamheden van een landmeter, mogen plaatsvinden, als iedereen 1,5 meter afstand houdt van elkaar. Dit geldt ook voor werken binnenshuis in wooneenheden die niet-bewoond zijn of die niet in gebruik zijn (bv. bedrijfsgebouwen die leeg staan). Voor herstellingen binnenshuis in bewoonde wooneenheden is hoogdringendheid in het kader van veiligheid, welzijn en hygiëne een strikte vereiste (loodgieter, herstellingen). Essentiële bouwwerkzaamheden binnen cruciale sectoren en essentiële diensten mogen plaatsvinden zelfs indien het niet mogelijk is om de fysieke afstand van 1,5 meter te respecteren. Die moet toegepast worden in de mate van het mogelijke.”

Er is dus een verschil tussen wat in het Ministerieel Besluit staat (en gepubliceerd in het BS) en de FAQ lijst (Versie 8)  verspreid.

Welke activiteiten mag een loodgieter (PC 124) wel en niet doen ?

FEE volgt steeds de officiële bronnen en gaat dus uit van de bepalingen zoals deze opgenomen zijn in het Ministerieel Besluit van 3 april 2020. Wij verduidelijken.

 1. Mag een loodgieter verder werken aan het vernieuwen van het sanitair / de verwarmingsinstallatie in een bestaande (bewoonde) woning ?
  1. Volgens het Ministerieel Besluit


zijn dit normale werkzaamheden en dient men de regels ter zake te volgen, m.a.w.

 • Telewerk waar mogelijk;
 • Voor de functies waar geen telewerk mogelijk is, dient men de social distancing toe te passen en andere nodige voorzorgsmaatregelen (Handschoenen, Mondmaskers, Veiligheidsbril, …. ) te nemen;
  Dit betekent ook dat de techniekers die de keuken komen plaatsen niet samen in een camionette zich mogen verplaatsen naar en terug van de werf.
 • Indien in een bestaande woning bovenstaande regels (mét inbegrip van de bewoners) niet nageleefd kunnen worden, kunnen deze activiteiten – gelet op bovenstaande wetgeving - niet verder gezet worden.
 • Indien men kan aantonen en bewijzen dat er wél social distancing is tijdens de werkzaamheden én de nodige voorzorgsmaatregelen worden genomen, kunnen deze werkzaamheden genomen worden.  Dit is uiteraard aan de werkgever om te bewijzen.

 

 1. Volgens de FAQ lijst van de Overheid

 2. ijn dit geen essentiële bouwwerkzaamheden en kan er binnen in een bewoonde woning dergelijke activiteiten niet plaatsvinden.

Indien deze maatregelen niet worden nageleefd, riskeren deze bedrijven boetes bij een eerste inbreuk en in het geval van recidieven in het niet navolgen van de social distancing maatregelen moeten zij sluiten.
De Politie zal zich waarschijnlijk baseren op de FAQ lijst en mogelijk een overtreding vaststellen en verbaliseren. Dit laatste kan later worden geprotesteerd op basis van wat in het MB staat.
Het is dus aan de werkgever om te bepalen of hij het Ministerieel Besluit wil toepassen of de FAQ lijst wil volgen.

 

 1. Mag een volledig nieuwe sanitaire en/of verwarmingsinstallatie worden geplaatst in een nieuwe woning die nog niet bewoond is (lege nieuwbouw).

 

 1. Volgens het Ministerieel Besluit

  Zijn dit normale werkzaamheden van de onderneming en dienen men de regels ter zake te volgen, m.a.w.:
 • Telewerk waar mogelijk;
 • Voor de functies waar geen telewerk mogelijk is, dient men de social distancing toe te passen en andere nodige voorzorgsmaatregelen (Handschoenen, Mondmaskers, Veiligheidsbril, ….) te nemen;
 • Ook hier dient de werkgever te bewijzen dat alle regels ter zake nageleefd worden.

 

 1. Volgens de FAQ lijst (versie 8) van de Overheid
  Bouwactiviteiten buitenshuis mogen plaatsvinden, mits inachtneming van de social distancing maatregelen. Dit geldt ook voor binnenactiviteiten in niet-bewoonde gebouwen en woningen.

 

 1. Let op! Tijdens de persconferentie van 15 april 2020 werd duidelijk aangehaald dat werkzaamheden op werven toegelaten waren, mits inachtneming van de social distancing maatregelen.

 

 

 1. Mag een dringende herstelling aan de sanitaire- of verwarmingsinstallatie in een bewoonde woning gebeuren ?
  1. Volgens het Ministerieel Besluit

   Indien dringende werkzaamheden of tussenkomsten nodig zijn aan een elektrische installatie, kan de onderneming deze werkzaamheden uitoefenen. In dit geval dient in de mate van mogelijk de social distancing toegepast te worden. Indien dit niet mogelijk is mag er van afgeweken worden maar dan moeten wel voorzorgsmaatregelen genomen worden zoals handschoenen, mondmasker, veiligheidsbril.
  2. Volgens de FAQ lijst van de Overheid

   Voor herstellingen binnenshuis is hoogdringendheid in het kader van veiligheid, welzijn en hygiëne een strikte vereiste (loodgieter, herstellingen).
   Ook hier dienen voorzorgsmaatregelen genomen te worden zoals handschoenen, mondmasker, veiligheidsbril.

Het grootste risico zit dus bij de activiteiten die vallen onder punt 1. Het is hier aan de werkgever om te bepalen of hij het Ministerieel Besluit wil toepassen of de FAQ lijst wil volgen

Indien verdere vragen, aarzel niet om ons te contacteren.

Het FEE Team

terug naar het overzicht

Verklaring over cookies