Arbeidsduur en inhaalrustdagen

27/03/2020

Arbeidsduur en inhaalrustdagen

Corona houdt ons land, en de ganse wereld in zijn greep. Veel bedrijven zijn genoodzaakt om hun werknemers op tijdelijke werkloosheid te zetten of deze zijn afwezig wegens ziekte.

Wat met ondernemingen die werken via effectieve arbeidsroosters én toekenning van inhaalrustdagen om zo de gemiddelde arbeidsduur tijdens de referte periode te respecteren. Bouwen de werknemers de inhaalrust nog steeds op of niet?

 

In principe :

In principe mag de arbeidsduur niet meer dan 8 uur per dag en 40 uur per week bedragen.

Hoewel de effectieve wekelijkse arbeidsduur nog steeds maximum 40 uren bedraagt, is de gemiddelde wekelijkse arbeidsduur sinds 1 januari 2003 vastgesteld op 38 uren.

Deze gemiddelde arbeidsduur wordt bereikt door ofwel effectief 38 uur te werken ofwel door meer uren te werken (maximum 40 uren) en inhaalrust toe te kennen.

In principe moet de naleving van de gemiddelde wekelijkse arbeidsduur per kwartaal bekeken worden, maar de collectieve arbeidsovereenkomsten en/of het arbeidsreglement mogen deze referteperiode verlengen (tot maximum één jaar).

 

Concreet :

Indien het arbeidsreglement de modaliteiten hieromtrent heeft opgenomen, dienen deze nageleefd te worden.

Indien het arbeidsreglement niet bepaalt dat bepaalde afwezigheidsdagen (bv. tijdelijke werkloosheid, ziekte, …) gelijkgesteld worden voor de opbouw van inhaalrustdagen, heeft de werknemer hier geen recht op. Het is dus aan de werkgever om al dan niet te bepalen indien hij de dagen afwezigheid nog steeds laat meetellen voor de opbouw van de inhaalrustdagen.

 

Aarzel niet om ons te contacteren indien u verdere vragen heeft.

terug naar het overzicht

Verklaring over cookies