Ondersteuning kredietverlening: uitstel van betaling en garantieregeling

26/03/2020

Samen met de federale minister van Financiën, en met de ondersteuning van de Nationale Bank van België, heeft de banksector een overeenkomst voor levensvatbare bedrijven uitgewerkt, gebaseerd op twee pijlers:

  • De financiële sector engageert zich om zowel levensvatbare bedrijven en zelfstandigen als hypothecaire kredietnemers die betalingsproblemen dreigen te hebben door de coronacrisis uitstel van betaling te geven tot en met 30 september 2020, en dit zonder aanrekening van kosten.
  • De federale overheid zal een garantieregeling activeren voor alle nieuwe kredieten en kredietlijnen met een maximale looptijd van 12 maanden, die banken verstrekken aan levensvatbare niet-financiële bedrijven en zelfstandigen.

De garantieregeling zal de volgende kenmerken hebben:

  • Het gaat om een totaal waarborgbedrag van 50 miljard euro.
  • Alle nieuwe bijkomende kredieten en kredietlijnen met een maximale looptijd van 12 maanden (excl. herfinancieringskredieten) die tot en met 30 september 2020 worden verstrekt, zullen onder de garantieregeling vallen.
  • Nadat de garantieregeling is afgelopen, zal worden bekeken hoeveel verliezen er op de kredieten binnen de garantieregeling werden geboekt. De lastenverdeling tussen de financiële sector en de overheid is als volgt:
  1. De eerste 3% aan verliezen op het totaal aan nieuwe kredieten zal volledig door de financiële sector worden gedragen.
  2. Voor de verliezen tussen 3% en 5% zal 50% van de verliezen gedragen worden door de financiële sector en 50% door de overheid.
  3. Voor de verliezen hoger dan 5% zal 80% van de verliezen gedragen worden door de overheid en 20% door de financiële sector.


Belangrijk: de financiële sector blijft iedereen die het door de gevolgen van het coronavirus financieel moeilijk heeft of dreigt te hebben, oproepen om met zijn bankier te praten. En dit zo snel mogelijk, voor de financiële problemen onoverkoombaar zijn.
 

Bron : Febelfin

terug naar het overzicht

Verklaring over cookies