Nieuws - Coronavirus : Categorieën van economische activiteiten

25/03/2020

Categorieën van economische activiteiten

 

Naar aanleiding van de verstrengde anti-coronamaatregelen heeft de federale overheid vorige week de economische activiteiten opgedeeld in 3 categorieën. We geven hieronder een overzicht van wat deze onderverdeling inhoudt.

               

Categorie 1

Eerst en vooral de risicoactiviteiten (o.m. de sportieve en culturele, de horeca en de niet-essentiële winkels), die stuk voor stuk moesten stopgezet worden.

 

Categorie 2

De tweede groep zijn de andere economische activiteiten, waar de bedrijven die tot PC 124 (o.a. installateurs HVAC & Sanitair) tot op heden toe behoren.

Voor deze bedrijven gelden de volgende verplichtingen:

  • Telewerk voorzien waar mogelijk
  • Voor werknemers die niet kunnen telewerken, dient de regel van social distancing te worden toegepast. Dit wil zeggen te allen tijde een afstand van minimum 1,5 m bewaren tussen de werknemers.

Indien deze 2 voorwaarden niet kunnen worden gerespecteerd dient u uw activiteiten stop te zetten.

U mag van de bovenstaande verplichtingen afwijken en de activiteiten continueren, mits het respecteren van de volgende (cumulatieve) voorwaarden:

  • Wanneer het gaat om een dringende interventie (vb: klant zit zonder verwarming, ventilatie in een ziekenhuis werkt niet meer, …)

 

  • Er moeten alternatieve veiligheidsmaatregelen worden genomen om de veiligheid van de werknemers te garanderen. Deze veiligheidsmaatregelen moeten bepaald worden door een risicoanalyse die u als bedrijf per interventie dient op te maken.

               

Categorie 3

De derde categorie is die van de cruciale sectoren en essentiële diensten. Tot deze groep behoren alle bedrijven die onder PsC 149.01 (o.a. elektrotechnische installateurs en koeltechnische bedrijven) ressorteren.

Het is juist voor deze categorie van bedrijven waar de meeste verwarring rond heerst.

De activiteiten van de bedrijven die tot deze groep behoren, moeten worden opgedeeld in 2 categorieën. Namelijk niet-dringende interventies en de dringende interventies.

 

Niet dringende interventies

Voor niet dringende interventies gelden de volgende regels:

  • Telewerk voorzien waar mogelijk
  • Voor werknemers die niet kunnen telewerken, dient de regel van social distancing te worden toegepast. Dit wil zeggen ten allen tijde een afstand van minimum 1,5 m bewaren tussen de werknemers.

Indien deze 2 voorwaarden niet kunnen worden gerespecteerd, mogen de activiteiten toch worden verdergezet indien er alternatieve veiligheidsmaatregelen kunnen genomen worden om de veiligheid van de werknemers te garanderen. Deze veiligheidsmaatregelen moeten bepaald worden door een risicoanalyse die u als bedrijf per interventie dient op te maken.

Dringende interventies

Dringende interventies, zoals dringende onderhouds- en herstellingswerken, daarentegen mogen altijd worden uitgevoerd, ook al kan de social distancing niet worden gerespecteerd.

Uiteraard dient u in de mate van het mogelijke alternatieve veiligheidsmaatregelen te treffen om uw werknemers optimaal te beschermen, bv:

  • Handschoenen
  • Mondmaskers
  • Veiligheidsbril

De werknemers dienen zich apart te verplaatsen, tenzij ze in het bedrijfsvoertuig de social distancing maatregel kunnen respecteren (strenge controle).

Indien nodig, kan u uw werknemers stimuleren om de verplaatsing met eigen wagen te doen.

Voor deze interventies dient er geen risicoanalyse te worden opgemaakt.

Groothandel elektrotechnische materialen PSC 149.01

 

 

terug naar het overzicht

Verklaring over cookies