Coronavirus : Preventiemaatregelen voor werknemers

22/03/2020

Preventiemaatregelen voor werknemers

Bedrijven zijn - ongeacht hun omvang - verplicht om telewerk te organiseren voor elke functie waar dit mogelijk is, zonder uitzondering.

Voor degenen voor wie deze organisatie niet mogelijk is, zal de social distancing strikt worden gerespecteerd, d.w.z. een afstand van minstens 1 meter tussen de personen. Deze regel geldt zowel voor de uitoefening van het werk als voor het door de werkgever georganiseerde vervoer. Als het voor bedrijven onmogelijk is om aan deze verplichtingen te voldoen, moeten zij hun deuren sluiten.

Indien de autoriteiten vaststellen dat de social distancing-maatregelen niet worden nageleefd, wordt de onderneming in eerste instantie een zware boete opgelegd. In geval van niet-naleving na de sanctie zal de onderneming moeten sluiten.

Deze bepalingen zijn niet van toepassing op de cruciale sectoren en essentiële diensten. Die zullen er echter voor moeten zorgen dat de regels inzake social distancing in de mate van het mogelijke in acht worden genomen.

Daarnaast moet u ook:

  • Zorgen voor propere en hygiënische werkplekken en sociale voorzieningen door ze regelmatig te ontsmetten.
  • Uw werknemers bewustmaken van een goede handhygiëne:
  • Zorg ervoor dat er zeep en handdoeken, bij voorkeur wegwerpbare, beschikbaar zijn.
  • Plaats dispensers met handontsmettingsmiddel op goed zichtbare plaatsen en zorg ervoor dat deze regelmatig worden bijgevuld
  • Communiceer voldoende over het belang van een goede handhygiëne (affiches Handen wassen & Bescherm u tegen het coronavirus)
  • Voorzie een goede respiratoire hygiëne op de werkplek door het gebruik van papieren zakdoekjes in geval van hoesten en niezen.
  • Geef instructies voor het geval iemand ziek wordt met tekenen van een coronavirusinfectie.

Het informeren van werknemers dat ze zich met ziektesymptomen zoals hoest en/of koorts beter niet naar de werkplek begeven

terug naar het overzicht

Verklaring over cookies