Coronaprocedure: nieuwe procedure tijdelijke werkloosheid

22/03/2020

Kan de werkgever tijdelijke werkloosheid inroepen?

Ja, in veel gevallen zal de werknemer beroep kunnen doen op tijdelijke werkloosheid. Hierdoor hoeft de werkgever geen loon te betalen en ontvangen de werknemers een werkloosheidsuitkering per dag dat ze niet kunnen werken.

Op 20 maart heeft de Ministerraad beslist dat overmacht wordt aanvaard voor alle werkgevers die getroffen zijn door het coronavirus, ofwel omdat ze zijn moeten sluiten, ofwel omdat ze economische hinder ondervinden. Daarnaast wordt de procedure sterk vereenvoudigd, zodat de werkgevers ontlast worden en de werknemers zo snel mogelijk hun uitkering kunnen krijgen. Er moet dus geen economische werkloosheid meer aangevraagd worden.

Een aanvraag bij de RVA om de tijdelijke werkloosheid te laten starten is niet meer nodig. Alle aanvragen die al gedaan werden, ook in het kader van tijdelijke werkloosheid om economische redenen, worden automatisch aanvaard voor de periode van 13 maart tot 30 juni. Ook moeten er geen C 3.2 A controlekaarten meer afgeleverd en ingevuld worden voor de maanden maart, april, mei en juni.

Uitkering?

Naast de verhoogde uitkering van 70 procent van het gemiddeld loon (begrensd op 2 754,76 euro) ontvangen de tijdelijke werkloze werknemers eveneens een supplement van 5,63 euro. Beide bedragen worden betaald door de uitbetalingsinstelling, dus de vakbond of de Hulpkas voor werkloosheidsuitkeringen. Daarnaast zullen al deze dagen meetellen voor de berekening van het recht op vakantie in 2021.

Meer informatie kan u terugvinden op de website van de RVA :

https://www.rva.be/sites/default/files/assets/chomage/FAQ/Faq_Corona_NL.pdf

 https://www.rva.be/nl/documentatie/infoblad/t2

terug naar het overzicht

Verklaring over cookies