Specifieke diensten

 

Sociaal: arbeidsrecht, arbeidsreglementering, sociale zekerheid, conflictbegeleiding, welzijn op het werk, P.S.C. 149.01 (arbeiders), P.C. 218 (bedienden),...

 

Economisch: verstrekken van economische informatie, sectorale studies en statistieken,...

 

 

Juridisch: vennootschapsrecht, economisch recht, intellectueel eigendomsrecht, aansprakelijkheidsrecht, distributieovereenkomsten,...

 

Fiscaal: fiscale wetgeving: vennootschapsbelasting, personenbelasting, btw,...

 

 

Normalisatie: productnormen, reglementering,...

 

Leefmilieu: wetgeving, Europese richtlijnen, recyclage, rationeel energieverbruik, terugnameplicht,...

 

 

KMO: specifieke KMO-problemen,...